Hushållsnära tjänster

Från och med den 1 juli kan du sänka skatten om du anlitar någon som utför vissa hushållsnära tjänster. För att du ska få skattereduktion måste arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden och personen eller företaget du anlitar måste ha F-skattsedel.

- Den som vill göra skatteavdrag måste komma ihåg tre viktiga saker. Var noga med att den som utför tjänsten har F-skattsedel, spara alla fakturor och ansök om avdrag senast den första februari året efter det att arbetet betalts. Missar ni detta datum missar ni också skattereduktionen, säger Bengt Agnebjörk, projektledare på Skatteverket.

Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms, men högst 50 000 kronor om året per person (25 000 kronor för år 2007). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor inklusive moms för att du ska kunna få skattereduktion.

- Du kan även få skatteavdrag om du betalat ersättning för hushållsarbete i dina föräldrars bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion, säger Bengt Agnebjörk.

Detta kan du till exempel få skattereduktion för:

Du ansöker om skattereduktion skriftligen och du ska då också bifoga kopior av dina fakturor. Vilket skattekontor ansökan ska skickas till kommer inom kort att meddelas på Skatteverkets webbplatswww.skatteverket.se varifrån också en informationsbroschyr och ansökningshandlingar kommer att kunna laddas ned.